Militarizacija evropske krize
zakon o obrambi

4/11/2015 Fokus Novice Komentar / Avtor:Miroslav Cunjak
Foto: Twitter

Javno pismo Milanu Brglezu, ki opravlja funkcijo instituta Predsednika Državnega Zbora Republike Slovenije. Javno pismo Miroslavu Cerarju, ki opravlja funkcijo Predsednika Vlade Republike Slovenije. Javno pismo Boratu Pahorju, ki opravlja funkcijo instituta Predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika oboroženih sil, z vprašanji, ki se navezujejo na realno in dejansko situacijo.

“Brglez je v četrtek sicer dejal, da gre pri vložitvi pobude za začetek referendumskih dejavnosti glede zakona o obrambi za “eno veliko zavlačevanje”. To bo škodilo policistom in vplivalo na varnost, prispeva lahko tudi k okrnjenemu ugledu države v mednarodni skupnosti, je dejal Brglez in še dodal, da nikakor ne gre za referendum proti militarizaciji.”

Dejstvo, da kompleks Beti, v Dobovi v tem trenutku ni v funkciji sprejemanja ljudi, ne sme biti izgovor, da se ‘razmere urejajo’. Ker to enostavno ne drži. Razmere se z nameravanim zapiranjem mej z ograjami in žico izključno razvijajo v smeri dodatnega zaostrovanja. Opis dejanske situacije na terenu je namenjen razumevanju javnosti kaj se je in kaj se dejansko dogaja.

V sredo 28. oktobra sem bil med 7:40 in 19:00 uro v Dobovi, v t.i. Sprejemnem centru za begunce, ki je bil lociran v nekdanjih prostorih podjetja Beti, v vlogi prostovoljca. Namesto sanitetne enote, ki bi jo človek pričakoval ob tovrstnih razmerah, so bili tam prisotni pripadniki enote Slovenske vojske, ki je opremljena in izurjena izključno za namene posredovanja ob množičnih kršitvah javnega reda in miru. Oboroženi so bili z avtomatskim orožjem in opremljeni z zaščitnimi sredstvi (ščiti in čeladami) ter gumijevkami. V prostorih so bili razporejeni tudi pripadniki Posebne policijske enote, ki so ravno tako usposobljeni za posredovanje ob množičnih kršitvah javnega reda in miru. S tako izrazito izpostavljenimi enotami za razbijanje nasilnih izgredov, se humanitarna kriza ne rešuje, temveč se problem mistifikacije in stigmatizacije ljudi poglablja in ustrahuje celotno javnost. Omenjene enote so vsekakor potrebne za zagotavljanje morebitnih množičnih kršitev javnega reda in miru, vendar bi morale biti postavljene v drugi plan, v ozadje posemezne ‘vstopne točke’ na administrativni meji med dvema državama. V ospredje bi demokratični koordinatorji ljudske volje - ki bi jim morali svetovati svetovalci, katerih delovanje bi moralo vedno temeljiti na človekovih pravicah - poslali usposobljen kader za človeku dostojno obravnavo slehernega človeka. In nikakor ne izvajati represije, ko gre za humanitarno krizo tako velikih razsežnosti. Kaj je botrovalo in kaj botruje tej Evropski krizi, boste prebrali kasneje.

V t.i. Sprejemnem centru je bilo v sredo, 28. oktobra ca 1.500 beguncev. Nameščeni so bili na zunanjem območju ter v treh notranjih prostorih. Prenočevali so na odejah UNHCR, položenih na vlažno zemljo na zunanjem območju in v notranjosti. Infrastrukturna oprema je predstavljala pet (5) prenosnih kemičnih wc-jev, nič (0) košev in nič (0) vreč za smeti. Ljudje so bili prisiljeni bivati v opisanih razmerah. Ob zaključeni izmeni prostovoljcev, potem ko smo ljudi ves dan oskrbovali s podarjenimi rabljenimi oblačili in obutvijo za najmlajše, tudi plenice za doječe otroke, je v Sprejemnem centru ostalo še ca 600-700 ljudi. Tistim, ki so bili po zaključenem registracijskem postopku usmerjeni v nadaljevanje poti, smo razdeljevali suhe obroke, ki smo jih predhodno pripravili zanje. Ti obroki so vsebovali: - dva (2) kosa kruha, - eno (1) jabolko, - eno (1) marmelado oz. med, - en (1) topljeni sir za mazanje, - eno (1) pollitrsko (0,5 lit.) plastenko vode in - eno (1) žitno-čokoladno ploščico oz. dva/tri (2/3) bonbone. Za vse ljudi, tako otroke kot odrasle, enako.

Med vsemi ljudmi je bilo kar nekaj zdravstvene pomoči potrebnih. Ljudje so v neznosnih razmerah izgubljal zavest. Tudi otrok, ki ga je ob moji prisotnosti k zavesti obujal zdravstveni delavec. Reševalci in zdravstveno osebje so bili locirani v notranjosti kompleksa, kjer so imeli v bližini skladiščnih prostorov in pisarne za registracijo, manjšo pisarno, ki je postala začasna ambulanta z najnujnejšimi medicinskimi pripomočki. Dostop zdravstvenega osebja do ljudi je bil popolnoma onemogočen oz. ob vztrajnemu ponavljanju določenim pripadnikom Posebne policijske enote, da je do pomoči potrebnim, potrebno pripraviti precej bolj prilagojen pristop. Ta je bil namreč ‘urejen’ na način, da so se pomoči potrebni morali dobesedno prebiti skozi množico, kjer so jih preostali begunci dvigovali preko kovinske ograje. Ta je namreč ločevala prostor v tretjem, zadnjem prostoru in ni dopuščala nobenega prehoda.

Ljudje, ki so preživeli dan v tem t.i. Sprejemnem centru, so ležali med smetmi in dobesedno ob lastnih iztrebkih. Predstavljajte si pet (5) prenosnih kemičnih stranišč za opravljanje potreb ca 1.500 ljudi. Ljudje so bili v takih okoliščinah in pomanjkanju stranišč, prisiljeni opravljati potrebe tudi po zunanjih ‘skritih kotičkih’. Sprejemni center v notranjih treh prostorih je bil ravno tako popolnoma neprimeren za bivanje in brez osnovne infrastrukture. Razmere so se iz ure v uro slabšale in predstavljale resno tveganje zdravja vseh prisotnih ljudi. Tako beguncev, kot pripadnikov državnega aparata, zdravstvenega osebja in prostovoljcev. Slednji smo v poznih popoldanskih urah in pred zaključeno izmeno opravili čiščenje zunanjega območja in pospravili zares velike količine smeti. Predvsem Predsednik Republike se bo ob vseh dosedanjih prostočasnih opravilih za potrebe snemanja fotografij za koledar, brez dvoma vživel v opisano situacijo. Še enkrat naj poudarim, da ljudje niso imeli niti ene vreče in niti enega koša za smeti. Bila sta sicer dva prazna kontejnerja za odpadke, ki pa sta bila locirana zunaj ograjenega območja, kamor begunci niso imeli dostopa.

Prvo vprašanje vsem trem navezujem na varnost, s katero dobesedno opletate v javnosti in ustvarjate psihotično stanje družbe, ki ji je ob takem vzdušju lažje, dobesedno vladati. S kakšnimi nameni in v čigavem imenu, preko vaših svetovalcev dovoljujete ustvarjanje in vzdrževanje nehumanih razmer vsem sodelujočim? Tako beguncem, ki so rezultat ekspanzivne eksploatacijske in kolonizatorske politike neizvoljenih institucij in njihovih predstavnikov (Evropska komisija in Evropski svet), kot pripadnikom neadekvatnih enot Slovenske vojske in pripadnikom Policije, Civilne zaščite, zdravstvenemu osebju in nenazadnje prostovoljkam in prostovoljcem.

Navezujoč se na opisano dejansko stanje razmer v t.i. Sprejemnem centru za begunce v dobovski Beti, imam za vse tri kar nekaj resnih javnih vprašanj:

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu izjavljate, da gre pri vložitvi pobude za začetek referendumskih dejavnosti glede zakona o obrambi za “eno veliko zavlačevanje” in kakšno zavlačevanje imate v mislih?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da bo referendumska pobuda škodila policistom? Policiste razbremenite na mnogo bolj ustrezne načine, kot s sprejemanjem neustavnih dopolnil obstoječim zakonom.

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da bo referendumska pobuda vplivala na varnost in katero ter čigavo varnost imate v mislih?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da referendumska pobuda lahko prispeva tudi k okrnjenemu ugledu države v mednarodni skupnosti, ko pa državne in lokalne institucije NISO sposobne zagotoviti niti najosnovnejše infrastrukture za eksistencialne higienske razmere in dopuščajo nevzdržno bivanje ljudi med smetmi in lastnimi iztrebki?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da v primeru referenduma nikakor ne gre za referendum proti militarizaciji?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu delujejo državni organi, ki so pod vplivom neoliberalnega režima, v državi ki nima več niti lastnega nadzora nad državotvornimi institucijami in njihovimi pristojnostmi, ki so na podlagi 3.a člena Ustave Republike Slovenije prenesene na mednarodne institucije in ki v dveh kontekstih kršijo osnovne človekove pravice: v domicilu EU in izven Evropske Unije?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da je potrebno vpeljati ukrepe, ki so navedeni v NEUSTAVNEM predlogu dopolnitev s 37.a členom Zakona o obrambi, za katerega je tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije podala kar nekaj pomislekov in odprtih nejasnosti ter de iure mnenjem, da ni aplikativen?

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu, režim neoliberalnih strank pravzaprav sploh sprejema nove ukrepe, ki so bili do sedaj povsem razumljivo in hkrati razumno že opredeljeni v obstoječi zakonodaji? Predsednik Vlade velja v neoliberalnih krogih in v delu javnosti za strokovnjaka s področja Ustavnega prava in “bo ob temeljiti analizi situacije, ki se je loteva Vlada”, znal ponuditi smiselen predvsem pa zakonsko tehten odgovor.

  • S kakšnimi nameni in v čigavem interesu zavajate javnost, da živimo v izrednih razmerah, ki jih z nesorazmernimi ukrepi pravzaprav ustvarjate izključno režimske neoliberalne stranke in med ljudmi ustvarjate pogoje za povsem neprimerne odzive na nastalo situacijo, ki že intuitivno, predvsem pa z zgodovinskega aspekta, za družbo ne pomenijo dobrih obeti?

Soustvarjali ste EVROPSKO KRIZO, ki jo zdaj poglabljate z neustavnimi ukrepi. S kakšnimi nameni in v čigavem interesu?


Twitter Facebook
Vaš komentar

#zakon o obrambi #evropska kriza #EU na razpotju #militarizacija

Twitter Facebook

Povej naprej! Brez vaše pomoči ta stran ne bi obstajala. 
 Podprite nas. 


Twitter Facebook
obračunavanje

Prvi rasist proti prvemu škodljivcu

kriza medijev

Umberto Eco: Zgodovino pišejo velike laži

ruska nesreča

»Sram me je, da sem Nizozemec!«

kaos na bližnjem vzhodu

Begunci kot geopolitično orožje

islamska država

Kako močna je Islamska država na polotoku Sinaj?

humor

Kozarec tiranije, prosim: diktatorji in njihove pijače

zahodni imperializem

Begunska zarota tišine

begunska kriza

Evropa se prebuja iz ameriškega sna